Anormal Vaginal Kanamalar

ANORMAL VAGİNAL KANAMALAR: DİSFONKSİYONEL RAHİM KANAMALARI

Düzenli adet gören kadınlarda yaşamlarının bir ya da birkaç döneminde düzensiz kanamalar oluşabilir. Bunlar zaman zaman ara kanamalar biçimindedir, zaman zaman da adet süresinin uzaması ya da adet miktarının artması şeklinde ifade edilebilir. Bu kanamaların nedeni; myom, polip, enfeksiyon, gebelik komplikasyonları, kanser ya da kanser başlangıcı gibi patololojiler olabileceği  gibi stres ,üzüntü, ani kilo kaybı, aşırı spor gibi faktörler de olabilir. Ancak anormal kanama varlığında önce organik nedenlerin hepsi jinekolojik muayene, ultrasonografi ve gerekirse tetkiklerle dışlanmalı, ve ardından diğer sosyal ya da psikolojik kökenli nedenlere yönelinmelidir.

Burada altta yatan hiçbir organik problem olmadan ve kanıtlanmadan oluşan anormal vaginal kanamaları anlatacağız ki bu grup disfonksiyonel kanama olarak adlandırılmaktadır.

NORMAL ADET DÜZENİ       

Normal adet düzeni kadına 21-35 günde bir gerçekleşir ve yumurtlamanın olduğu güne göre bu düzen değişebilir. Her zaman da saat gibi işlemek zorunda olmasa da 21-35 günler arasında kalması bir düzen işaretidir. Adet süresi kadında 2-8 gün arasında değişebilir. Genelde her kadının kendine özgü bir düzeni vardır ve bu çok da fazla değişkenlik göstermeyecektir.

ANORMAL RAHİM KANAMALARININ SINIFLANDIRILMASI

Disfonksiyonel rahim kanamaları klinikte ortaya çıkış biçimlerine göre değişik tanımlamalarla anılırlar:

Amenore: Kadının 3 ya da daha fazla adet döngüsünü içine alan süre içinde hiç adet görmemesi

Hipomenore: Adet kanaması miktarının çok az olması.

Hipermenore: Adet kanaması miktarının çok fazla olması.

Oligomenore: Adet kanamalarının düzeninin 35 günde birden daha seyrek olması.

Polimenore: Adet kanaması düzeninin 21 günde birden daha sık olması.

Menoraji: Adet kanaması süresinin kadının normal düzenine göre uzaması.

Metroraji: Adet kanaması dışında ara kanamaların olması.

Menometroraji: Kanamaların fazla miktarda ve düzensiz aralıklarla olması.

Spotting: Lekelenme.

Ovulasyon kanaması: İki adetin yaklaşık olarak ortasına gelen zamanlarda görülen zaman zaman ağrının da eşlik edebileceği hafif kanamalar.

ANORMAL RAHİM KANAMASI SIKLIĞI

Disfonksiyonel rahim kanamaları jinekolojik şikayetlerin %10’unu oluşturur. Bu kanamaların %90 ‘ı da  adet döngüsünde yumurtlama olmamasından kaynaklanır ve anovulatuar kanamalar olarak adlandırılır. Kadın yaşamında da en sık ergenlik döneminde ve premenopozda rastlanmaktadır. Bu dönemleri dışında şişman kadınlarda, emzirme döneminde ve polikistik over sendromunda da yumurtlama olamadığı için anormal kanamalar meydana gelebilir Yumurta yetersiz geliştiğinde çatlayamadığı için östrojen hormonu çalışmaya devam eder ve progesteronla karşılanamadığı için de rahim içi doku kalınlaşmaya devam eder. Bir süre sonra rahim içi doku kırılıp kanama meydana gelecektir.

Yumurtlama olduğu halde de ara kanamalar olabilir.  Bu yumurtlama sırasındaki ara kanamalar olabileceği gibi, erken yumurtlamaya bağlı erken adet görme, ya da geç yumurtlamaya bağlı geç adet görme şeklinde ortaya çıkabilir. Zira yumurtlama öncesi süre değişken olmakla beraber, yumurtlamadan 14 gün sonra adet kanaması mutlaka gerçekleşmektedir.

ANORMAL RAHİM KANAMASI TANISI

Anormal vaginal kanaması olan kadında jinekolojik muayene, ultrasonografi, gerekirse hormonal tetkikler v.s sonrası organik sorun saptanamadığında disfonksiyonel rahim kanaması tanısı konur. Zaman zaman organik sorun olasılığını ekarte etmek amacıyla rahim içi dokudan örnekleme yapmak gerekebilir. Dilatasyon ve küretaj veya pipelle ile örnekleme yapılabilir. Burada amaç kanser ya da kanser öncül lezyonların taranması ve zaman zaman da gebelik komplikasyonları ile ilgili kanamalarda tanı konulması gerekliliği olabilir. 

Burada ayırıcı tanıda; myom, polip, rahim içi doku iltihabı, dış gebelik, düşük ve düşük tehdidi, yumurtalık kistleri, kanserler ya da kanser öncül lezyonlar, ilaç kullanımı, kan hastalıkları ve karaciğer hastalıkları ekarte edilmelidir.

ANORMAL RAHİM KANAMASI TEDAVİSİ

Tedavi programının yapılması yaşla direkt ilgilidir. 35 yaşın üzerindeki kadınlarda kanamanın durdurulması ve/veya  patolojik tanının konulabilmesi için küretaj yapılması gerekebilir. 35 yaş altı kadında daha seyrek olarak bu prosedür gerekecektir.

Medikal tedavide ise hem kanamanın durdurulması ve sonrasında da adet düzenini sağlanması için östrojen veya progesteron preparatları tek tek ya da kombine olarak kullanılabilir.